น้ำยาล้างตะกรันสนิมและหินปูนในแม่พิมพ์และในคูลลิ่งเทาเวอร์และน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และหินปูนในแม่พิมพ์และคูลลิ่งเทาเวอร์สนใจสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ

หมวดหมู่ประกาศ ประกาศฟรี ประกาศของฉัน ค้นหาสินค้า อัตราค่าโฆษณา

น้ำยาล้างตะกรันสนิมและหินปูนในแม่พิมพ์และในคูลลิ่งเทาเวอร์และน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และหินปูนในแม่พิมพ์และคูลลิ่งเทาเวอร์สนใจสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ


น้ำยาล้างตะกรันสนิมและหินปูนในแม่พิมพ์และในคูลลิ่งเทาเวอร์และน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และหินปูนในแม่พิมพ์และคูลลิ่งเทาเวอร์สนใจสอบถามรายละเอียดได้ค่ะจำหน่ายน้ำยาล้างตะกรันสนิมและหินปูนในแม่พิมพ์และในคูลลิ่งเทาเวอร์และน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรันและหินปูนในแม่พิมพ์และคูลลิ่งเทาเวอร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะค่ะที่ ( การะเกด 081-9218788 /086-3742729 /
E-mail : kpooraya@gmail.com


(น้ำยาล้างตะกรันสนิม - หินปูนในคูลลิ่งเทาเวอร์)
รายละเอียดสินค้า:
- น้ำยาล้างตะกรันสนิม เป็นน้ำยาเข้มข้น เพื่อกำจัดตะกรันหินปูนสนิม ซึ่งเกาะตามผิวโลหะ หรือภายในท่อของระบบน้ำของเครื่องกำเนิดไอน้ำและระบบทำความเย็นอื่น ๆ
- น้ำยามีสารเคมีพิเศษ 3 ชนิด อยู่ในส่วนประกอบชนิดแรก เพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึมของน้ำยาให้รวดเร็วขึ้น
ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ชนิดที่สอง จะทำหน้าที่กำจัดตะกรันหรือ หินปูน และสนิมโดยจะย่อยตะกรันสนิมออกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ
และรวมสลายตัวกับน้ำ ชนิดที่สาม จะทำหน้าที่เคลือบผิวโลหะขณะที่น้ำยากำลังย่อยตะกรันสนิม
ทั้งนี้เพื่อป้องกันปฏิกิริยาต่อเนื่องจนทำลายผิวโลหะ

วิธีใช้งาน:
- เจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วนน้ำยาตั้งแต่ 1 ต่อ 5 ถึง 1 ต่อ 20 ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนาของ
ตะกรันสนิม และอุณหภูมิทำปฏิกิริยา หลังจากกำจัดตะกรันสนิมออกหมดแล้ว ต้องกำจัดสารที่
ล้างด้วยการฉีดล้างด้วยน้ำและปรับสภาพเป็นน้ำ

ข้อควรระวัง:
- ผู้ปฏิบัติงานควรสวมถุงมือยางและแว่นตานิรภัย เนื่องจากน้ำยาเป็นสารสกัดมาจากสารธรรมชาติ การเจือจางด้วยน้ำต้องเทน้ำยาลงในน้ำ ห้ามเทน้ำลงในน้ำยา เมื่อน้ำยาเข้มข้นโดนผิวหนัง ต้องรีบล้างด้วยน้ำสบู่มาก ๆ

ข้อแนะนำ:
- เพื่อเป็นการป้องกันตะกรันสนิม-ซิลิก้าเกิดขึ้นอีก ควรใช้น้ำยาป้องกันตะกรันตามอัตราส่วนซึ่งกำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้า

ขนาดบรรจุ : 20 ลิตร/1 ถัง
คุณสมบัติพิเศษ:
1. ไม่เป็นผลต่อ วาวส์ ยาง ซีล และอุปกรณ์ภายใน
2. ปลอดภัยกับโลหะทุกชนิด
3. เป็นเคมีที่สกัดมาจากสารธรรมชาติ


(น้ำยาล้างตะกรันสนิม - หินปูนในแม่พิมพ์)

รายละเอียดสินค้า:
-น้ำยาล้างตะกรันสนิม เป็นน้ำยาเข้มข้น เพื่อกำจัดตะกรันหินปูนสนิม ซึ่งเกาะตามผิวแม่พิมพ์
-น้ำยามีสารเคมีพิเศษ 3 ชนิด อยู่ในส่วนประกอบชนิดแรก เพิ่มประสิทธิภาพการแทรกซึมของน้ำยาให้รวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ชนิดที่สอง จะทำหน้าที่กำจัดตะกรันหรือ หินปูน และสนิมโดยจะย่อยตะกรันสนิมออกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ ชนิดที่สาม จะทำหน้าที่เคลือบผิวโลหะขณะที่น้ำยากำลังย่อยตะกรันสนิม ทั้งนี้เพื่อป้องกันปฏิกิริยาต่อเนื่องจนทำลายผิวโลหะ

วิธีใช้งาน:
-เจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วนน้ำยาตั้งแต่ 1 ต่อ 5 ถึง 1 ต่อ 20 ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนาของ
ตะกรันสนิม และอุณหภูมิทำปฏิกิริยา หลังจากกำจัดตะกรันสนิมออกหมดแล้ว ต้องกำจัดสารที่ ล้างด้วยการฉีดล้างด้วยน้ำ

ข้อควรระวัง:
- ผู้ปฏิบัติงานควรสวมถุงมือยางและแว่นตานิรภัย เนื่องจากน้ำยาเป็นสารสกัดมาจากสารธรรมชาติ การเจือจางด้วยน้ำต้องเทน้ำยาลงในน้ำ ห้ามเทน้ำลงในน้ำยา เมื่อน้ำยาเข้มข้นโดนผิวหนัง ต้องรีบล้างด้วยน้ำสบู่มาก ๆ

ข้อแนะนำ:
- เพื่อเป็นการป้องกันตะกรันสนิม-ซิลิก้าเกิดขึ้นอีก ควรใช้น้ำยาป้องกันตะกรันตามอัตราส่วนซึ่งกำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้า

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร/1 ถัง

คุณสมบัติพิเศษ:
1.ไม่เป็นผลต่อ วาวส์ ยาง ซีล และอุปกรณ์ภายใน
2.ปลอดภัยกับโลหะทุกชนิด
3.เป็นเคมีที่สกัดมาจากสารธรรมชาติ


น้ำยาควบคุมและป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ ฟันไจ แบคทีเรีย

เนื่องจากระบบน้ำหล่อเย็นแบบเปิดนั้น การสัมผัสโดยตรงระหว่างน้ำหมุนเวียนกับอากาศทำให้น้ำได้รับสารแปลกปลอม
ต่างๆ รวมทั้งจุลินทรีย์ จากอากาศจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตในน้ำได้ดีกว่าในอากาศ จึงปรากฎว่าส่วนต่างๆ
ของระบบน้ำหมุนเวียน มีตะไคร่เจริญเติบโตเกาะติดเป็นเมือกหรือฟลิ์มหนาอยู่ทั่วไป
การควบคุมจุลินทรีย์สามารถทำได้โดย Slime-Cleaner ด้วยการฆ่าด้วยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อ
จุลินทรีย์ โดยเฉพาะ แต่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และไม่ก่อความเสียหายให้กับวัสดุก่อสร้าง
ใช้สะดวกและปลอดภัยสำหรับงานทั่วไป ตะไคร่น้ำและฟันไจ เมือกจะทำให้เกิดปัญหาการอุดตันในปั้ม
ท่อนำส่งน้ำและหัวฉีดฝอย ทำให้ตัวกรองลดประสิทธิภาพการทำงานลง ก่อให้เกิดสีและกลิ่น
ตลอดจนการสิ้นเปลืองแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาอีกด้วย

คุณลักษณะ:
- Slime-Cleaner ประกอบด้วยสาร
- เป็นของเหลวใส ไม่มีกลิ่น สามารถละลายน้ำได้อย่างดี
- เป็นไบโอไซด์อย่างอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- ไม่เกิดการกัดกร่อนหรือระคายเคืองต่อผิวหนัง เมื่อเจือจางแล้ว
- ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน และดูแลรักษาท่อระบายความร้อนด้วย

วิธีการใช้งาน:
ในกรณีของระบบท่อระบายความร้อนที่มีตะไคร่น้ำ ราเมือก เจริญเติบโตก่อนแล้ว ควรกำจัด
จุลินทรีย์ ออกให้หมดเท่าที่จะทำได้ โดยครั้งแรกควรเติมลงไป 200-300 พีพีเอ็ม
เพื่อเป็นการกำจัดตะไคร่น้ำ จากนั้นจะควบคุมเพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำยาในช่วง 30-40 พีพีเอ็ม
ทุกวัน จะทำให้การควบคุมนี้ได้ผลดีมาก

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร /1 ถัง


น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อน้ำ

ระบบน้ำป้อนหม้อไอน้ำโดยทั่วไป น้ำที่เข้าไปนั้นจะมีมลทินและมีสารประกอบของแข็ง เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และซิลิก้า
รวมอยู่ด้วย ซึ่งสารเหล่านี้เมื่อได้รับการรวมตัวกันและตกผนึกไปเกาะตามผนังท่อในหม้อน้ำไอน้ำกลายเป็นหินปูน
จะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะเมื่อความร้อนจากการเผาไหม้ถ่ายเทให้แก่น้ำไม่หมด
ความร้อนส่วนที่เหลืออยู่ก็จะพาไปกับก๊าซเสียทางปล่องไฟ จะสังเกตจากปล่องไฟจะปล่อยควันดำจากการเผาไหม้ไม่หมด
ถ้าผนังท่อในหม้อไอน้ำมีตะกรันเกาะจับมากทำให้น้ำไหลหมุนเวียนไม่ทันจะทำให้ โลหะผนังท่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น
ความดันอาจจะทำให้ท่อบวมหรืออาจระเบิดเสียหายได้ ทั้งยังลดประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำลง เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนลดลง
เพราะต้องผ่านตะกรันซึ่งเปรียบเสมือนฉนวนป้องกันการถ่ายเทความร้อน ทำให้การผลิตไอน้ำได้น้อยลง ต้องเร่งไฟเผาไหม้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ได้ความร้อนเท่าเดิม

คุณลักษณะพิเศษ:
1. เป็นสารประเภท ซิลเฟล คาร์บอเนตของแคลเซียม แมกนีเซียมในหม้อน้ำเป็นสารละลายน้ำได้ดี
2. ช่วยขจัดค่า pH ให้เหมาะสม ป้องกันการเกิดสนิมและสร้างฟิล์มป้องกันแมกนีไดท์ด้วย
3. เพื่อประสิทธิภาพให้หม้อไอน้ำ ผลิตไอน้ำโดยใช้เชื้อเพลิงน้อย
4. ลดค้าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลง
5. ใช้ได้ดีทุกความดัน มีเสถียรภาพสูงไม่สลายตัวได้ง่าย
6. จะทำปฏิกริยากับความกระด้าง แคลเซียมเกิดเป็นสลัดจ์ของ Calcium ? Hydroslyuptite ที่เป็นสลัดจ์อ่อนนิ่มเหลวไม่เกาะติดผนัง ขจัดทิ้งได้โดยการระบายหรือถ่ายน้ำกับเตา

อัตราส่วนผสม: น้ำยา : น้ำ = 1 : 50

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร / 1 ถัง


น้ำยาป้องกันการกัดกร่อนสนิมโลหะในหม้อน้ำ ชนิดไอสัมผัสอาหาร

ระบบน้ำป้อนหม้อไอน้ำโดยทั่วไปมักเกิดปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดจากก๊าซอ๊อกซิเจนที่ละลายในน้ำค่า pH ต่ำ
ก๊าซอ๊อกซิเจนจะทำให้เกิดการกัดกร่อนแบบเป็นรูหรือหลุม (pitting) ทั้งนี้เนื่องจากชั้นฟิล์มป้องกันแมกเนไตท์เกิดการแตกร้าว
การกัดกร่อนจะทำให้เกิดสนิมเหล็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบไอน้ำด้วยอันเป็นสาเหตุของการสูญเสียพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์อย่างหนึ่งการแก้ปัญหาที่ดีควรใช้น้ำยา เพื่อขจัดอ๊อกซิเจนที่ละลายน้ำให้หมดไปอย่างได้ผลทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานให้หม้อไอน้ำ โดยไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องจักร โดยวิธีการป้องกันทางเคมีอย่างประหยัดที่สุด
ทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และยืดอายุการใช้งานของท่านด้วย

คุณสมบัติพิเศษ:
1.ช่วยขจัดอ๊อกซิจนที่ละลายกับน้ำให้หมดไป เป็นการยืดอายุการใช้งานของท่อ
2.ไม่เป็นพิษหรืออาจก่อให้เกิดพิษแก่ผู้ใช้งาน
3. ไอน้ำที่ผลิตได้ สามารถใช้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารได้
4. เป็นการประหยัดที่สุด ทั้งยังให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นสารประกอบโซเดียมซัลไฟล์ ชนิดใสสารเร่งปฏิกริยา(Catalyzed Sodium Sulfile)
6. ป้องกันการกัดกร่อนโดยสร้างชั้นฟิล์ม ป้องกันแมกเนไตท์
7. ช่วยปรับ pH ให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดการกัดกร่อน

วิธีใช้:
เติมประมาณ 10 พีพีเอ็ม จะช่วยให้น้ำในหม้อไอน้ำปราศจากการกรัดกร่อนของโลหะเป็นสนิมเหล็ก โดยสร้างชั้นฟิล์มป้องกันได้ด้วย
ปฏิกริยาทางเคมี เป็นดังนี้ 2 Naa Soa 4 Oa _____ 2 Na2 So4

อัตราส่วนผสม: น้ำยา : น้ำ = 1 : 50

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร / 1 ถัง


น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรันในแม่พิมพ์

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ดี จะต้องอาศัยระบบน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพด้วยปัญหาต่าง ๆ
ของระบบ แม้จะมีการขจัดตะกรันออกไปแล้ว แต่มักหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัญหาเรื่องของตะกรัน(หินปูน)
ซึ่งเกิดจากเกลือแคลเซี่ยมคาร์บอเนตและเกลือแมกนีเซี่ยมคาร์บอเนต ซึ่งก่อปัญหาการอุดตันลดการถ่ายเทความร้อนและสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ Scale Inhibitor ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันตะกรันใน
แม่พิมพ์ โดยใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถป้องกันปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้

คุณลักษณะพิเศษ:
1.ป้องกันการเกิดตะกรันในแม่พิมพ์ และช่วยการถ่ายเทความร้อนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นลดการสูญเสีย พลังงาน
2.ไม่เป็นผลเสียต่อแม่พิมพ์
3.ปลอดภัยกับโลหะ พลาสติก ผิวโลหะเป็นสี
4.ยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์
5.ช่วยปรับค่า pH ให้เหมาะสม เพื่อสร้างฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนโลหะ
6.ปรับระดับ pH ที่ระดับเหมาะสมที่สามารถป้องกันสารซิลิก้า และสารของแข็งอื่นด้วย

วิธีใช้:
ถ้ามีหินปูนและตะไคร่น้ำอยู่ก่อนแล้ว ควรเติมเคมีในอัตราส่วนครั้งแรก 200-300 พีพีเอ็ม จากนั้นควรเติมอัตราส่วน 20-30 พีพีเอ็ม ทุกวันเพื่อป้องกันตะกรันในระบบหมุนเวียนอย่างได้ผล

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร / 1 ถัง


น้ำยาป้องกันการเกิดตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ดี จะต้องอาศัยระบบน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพด้วยปัญหาต่าง ๆ ของระบบ แม้จะมีการขจัดตะกรันออกไปแล้ว แต่มักหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัญหาเรื่องของตะกรัน (หินปูน) ซึ่งเกิดจากเกลือแคลเซี่ยมคาร์บอเนตและเกลือแมกนีเซี่ยมคาร์บอเนต ซึ่งก่อปัญหาการอุดตันลดการถ่ายเทความร้อนและสูญเสียพลังงานโดยเปล่า ประโยชน์ ทั้งยังมีปัญหาเครื่องสนิมเหล็ก ซึ่งเกิดจากการสะสมปริมาณสนิมเหล็กละลายในน้ำแล้ว ตกตะกอนลงมาขณะอยู่ในระบบน้ำหมุนเวียน
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ Scale Inhibitor ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันตะกรันและ สนิมเหล็ก ช่วยป้องกันการตกตะกอนสนิมเหล็กลงมา น้ำยังไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ใช้สะดวกและให้ผล อย่าแน่นอน โดยใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถป้องกันปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้

คุณลักษณะพิเศษ:
1. ป้องกันการเกิดตะกรันและช่วยการถ่ายเทความร้อนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ลดการสูญเสียพลังงาน
2. ไม่เป็นผลเสียต่อเครื่องสูบน้ำ วาล์ว หัวฉีด และ ซีล
3. ปลอดภัยกับโลหะ พลาสติก ผิวโลหะเป็นสี
4. ป้องกันการเกิดสีในน้ำและยืดอายุเส้นท่อของระบบงาน
5. ช่วยปรับค่า pH ให้เหมาะสม เพื่อสร้างฟิล์มป้องกันการกัดกร่อนโลหะ
6. ปรับระดับ pH ที่ระดับเหมาะสมที่สามารถป้องกันสารซิลิก้า และสารของแข็งอื่นด้วย

วิธีใช้:
ถ้ามีหินปูนและตะไคร่น้ำอยู่ก่อนแล้ว ควรเติมเคมีในอัตราส่วนครั้งแรก 200-300 พีพีเอ็ม
เพื่อเป็น การว๊อต และเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำในระบบหมุนเวียน จากนั้นควรเติมอัตราส่วน 20-30 พีพีเอ็ม
ทุกวันเพื่อป้องกันตะกรันในระบบหมุนเวียนอย่างได้ผล

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร / 1 ถัง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ/รับปรึกษา-ให้บริการพร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ
สินค้ามีใบรับรองสินค้า MSDS
กรุณาติดต่อที่/ การะเกด(เกด) 081-9218788/086-3742729
E-mail : kpooraya@gmail.com
http://www.karaked.plazathai.com


ราคา : ไม่ระบุ

ยี่ห้อ : น้ำยาล้างตะกรันสนิมและหินปูนในแม่พิมพ์และในคูลลิ่งเทาเวอร์และน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรันและหินปูน

รุ่น : น้ำยาล้างตะกรันสนิมและหินปูนในแม่พิมพ์และในคูลลิ่งเทาเวอร์และน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และหินปูน

ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่

การชำระเงิน : ตกลงภายหลัง

การรับส่งสินค้า : ตกลงภายหลัง

ชื่อ : การะเกด(เกด)

เบอร์โทรศัพท์ : 086-3742729

โทรศัพท์มือถือ : 081-9218788

ที่อยู่ : การะเกด 081-9218788/ 086-3742729 / E-mail : kpooraya@gmail.com

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เข้าชม : 1,760 ครั้ง

เริ่ม : 25 ก.ค. 2553

อัพเดท : 23 มิ.ย. 2561

เว็บไซต์ : www.karaked.plazathai.com

IP : 184.22.113.1xx
ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า   |   ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

แจ้งประกาศไม่เหมาะสมสินค้าอื่นๆของผู้ขาย
BONDY EPOXY PUTTY กล่องเขียว(กาวอีพ๊อกซี่แบบดินน้ำมัน A+B)ผสมกันแล้วจะแข็งเหมือนเหล็กสะกัด เจาะ กลึง หรือเลื่อย และทาสีทับได้ สนใจติดต่อเกด081-9218788

ติดต่อ การะเกด | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
SCI 2200 Aceticกาวซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูงมีกรดอะซิติคระเหยแห้งเร็วใช้กับวัสดุได้หลายชนิดสนใจติดต่อเกด081-9218788 /085-6841256

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
Bostik NO MORE NAILSกาวตะปูหรือกาวเอนกประสงค์เป็นกาวยางสังเคาระห์ใช้กับงานก่อสร้างงานเฟอร์นิเจอร์ฯลฯสนใจติดต่อเกด081-9218788 /085-6841256

ติดต่อ การะเกด | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
RUBBER WATER STOPแผ่นยางกันน้ำซึมรอยต่อคอนกรีตใช้งานโดยฝังไว้ในโครงสร้างของคอนกรีตเพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
SCI-1600 ซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูงชนิดกันเชื้อราใช้งานได้เอนกประสงค์ใช้กับวัสดุได้หลายชนิดสนใจติดต่อเกด081-9218788 /085-6841256

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
น้ำยารักษาหม้อน้ำป้องกันหม้อน้ำเดือดลดการสึกกร่อนและป้องกันสนิมรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ช่วยหล่อลื่น ปั้มน้ำและเทอร์โมสตรัทช่วยยืดอายุการใช้งานสนใจ

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
น้ำยาล้างมอเตอร์(แห้งเร็ว)ใช้สำหรับทำความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้าที่เลอะคราบน้ำมันสนใจสินค้าติดต่อคุณ.เกด 085-6841256

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
น้ำยาประสารคอนกรีตT-007ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านความแข็งแรงความยืดหยุ่นลดการแตกร้าวให้แก่ ปูนฉาบ ปูนทรายกาวกระเบื้อง ใช้เป็นรองพื้นกันซึมสูตรน้ำ

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
SCI-1600 ซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูงชนิดกันเชื้อราใช้งานได้เอนกประสงค์ใช้กับวัสดุได้หลายชนิดสนใจติดต่อเกด081-9218788 /085-6841256

ติดต่อ การะเกด(เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
LPS White Lithiumสเปรย์จาระบีสีขาวผสมเทปล่อนให้การหลื่อลื่นได้ยาวนาน ป้องกันสนิม และป้องกันการกัดกร่อน ไม่ หลอมละลายไม่หลอมละลายใช้หล่อลื่นระหว่างโ

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
ชุดCoating1-2-3 Chem-Kote3ขั้นตอนในการเคลือบผิวโลหะเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของสารเคมีต่างๆใช้งานง่ายพร้อมมีขั้นตอนในการทำงานให้ลูกค้าสอบถามได้

ติดต่อ การะเกด(เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
จำหน่ายLPS KB-88สเปรย์กัดสนิม,คลายน๊อต,คลายเกลียว,ให้การแทรกซึมสูงหล่อลื่นได้ดีป้องกันความชื้นป้องกันสนิมไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่มีสารโซเวนท์ และซิลิโคนม

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
จำหน่ายสเปรย์ป้องกันสะเก็ดเชื่อมติดกับชิ้นงานไม่มีสารเป็นพิษเจื่อปนไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ไม่ติดไฟ ใช้ป้องกันสะเก็ดเชื่อมของ stainlessได้ดี

ติดต่อ การะเกด(เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
Drain Openerน้ำยาขจัดสิ่งอุดตันมีความเข้มข้นสูงมีประสิทธิภาพในการขจัดการอุดตันของระบบท่อน้ำทิ้ง ละลายอินทรีย์สารทุกชนิดเช่นเศษผ้า,เศษอาหารเส้นผมและฯลฯ

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
จำหน่ายBOSS 814 Sealant อะคริลิคกันไฟ เป็นวัสดุยาแนวยึดเกาะได้ดีกับคอนกรีต,โลหะ,ไม้,พลาสติก,และฉนวนหุ้มสายไฟ ใช้สำหรับอุดบริเวณรอบท่อที่ลอดผ่านช่องพืน

ติดต่อ การะเกด(เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
จำหน่ายสารEpoxyชนิดสองส่วนผสมกันA+Bใช้ทาพื้นผิวต่างๆทั้งโลหะและคอนกรีตเพื่อป้องการกัดกร่อนจากสนิม ความชื้นน้ำเค็มทนเคมีต่างๆได้ดีและทาบ่อน้ำดื่มได้

ติดต่อ การะเกด(เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
จำหน่ายน้ำยาล้างตะกรันสนิม-หินปูนในคูลลิ่งเทาเวอร์เพื่อกำจัดตะกรันหินปูนสนิมซึ่งเกาะตามผิวโลหะ หรือภายในท่อของระบบน้ำของเครื่องกำเนิดไอน้ำ

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
WORLD FOAMสเปรย์PU FOAMอเนกประสงค์ใช้ฉีดพ่นตามรอยต่อต่างๆระหว่างวงกบ,ประตู,หน้าต่าง,และใช้อุดช่องว่างต่างๆที่เป็นรูต่างๆใช้เป็นฉนวน กันความร้อน-เย็น เ

ติดต่อ การะเกด(เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
LPS ANTI-SPATTER สเปรย์ป้องกันสะเก็ดเชื่อมติดกับชิ้นงานไม่มีสารเป็นพิษเจื่อปนไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ไม่ติดไฟ ใช้ป้องกันสะเก็ดเชื่อมของ stainlessได้ดี

ติดต่อ (เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
จำหน่ายกาวอีพ็อกซี่Sealxpert PS106 Stainless Steel Repair Puttyมีเนื้อเซรามิกผสมใช้ได้ดีกับโลหะและทุกวัสดุแห้งตัวได้ในที่เปรียก ชื้นและแห้งใต้น้ำใช้ซ่

ติดต่อ การะเกด(เกด) | ราคา ไม่ระบุ | 23 มิ.ย. 2561
รถยนต์มือสองฟรีดาวน์ราคาถูก , แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูงราคาถูก , เสื้อผ้าเด็กอ่อนราคาถูก , ที่ดินกาญจนบุรีราคาถูก , โซฟาหนังราคาถูก , ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก , ตีนกบราคาถูก , หาห้องเช่าแถวแยกสุขสมานราคาถูก , โทรศัพท์มือถือจีนราคาถูก , เครื่องบดปลาราคาถูก , รถบังคับน้ํามันราคาถูก , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี , ขายของออนไลน์ , จักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , ขายจักรยาน , ร้านค้าออนไลน์ , งานราชการ ,


เว็บไซต์ ThaiPromote.com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน ThaiPromote.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม
© Copyright 2008-2018 All right reserved. | ติดต่อเรา | ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน | ขายของออนไลน์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี ประกาศขายบ้าน รถมือสอง

น้ำยาล้างตะกรันสนิมและหินปูนในแม่พิมพ์และในคูลลิ่งเทาเวอร์และน้ำยาป้องกันการเกิดตะกรัน และหินปูนในแม่พิมพ์และคูลลิ่งเทาเวอร์สนใจสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ