อานิสงส์กฐิน!! ใครเคยทอด ”กฐิน” ผู้นั้นจะได้เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้า ๕๐๐ชาติ!!


เนื่องจากการทำบุญทอดกฐินมีข้อจำกัดหลายประการ ไม่ได้ทำกันได้ง่าย ๆอีกทั้งยังเป็นบุญที่ไม่สามารถทำได้ทุกวันหรือไม่ใช่นึกอยากจะทอดกฐินวันไหนก็ทำได้เนื่องจากวัดหนึ่งสามารถรับกฐินได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นงานบุญกฐินจะมีขึ้นตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนถึงวันลอยกระทง ใครจะไปทำบุญก็เชิญเลยครับ เพราะปีนึงมีแค่เดือนนึง นอกเหนือจากนี้.. ถ้าวัดนั้นมีพระอยู่น้อยกว่า 5 รูป หรือมีครบ 5 รูป แต่รูปใดรูปหนึ่งจำพรรษาไม่ครบไตรมาส วัดนั้นก็หมดสิทธิ์รับกฐิน ดังนั้นจะเห็นว่า ทุกวัดไม่สามารถจะรับกฐินได้ง่าย ๆ อย่างที่หลายคนเข้าใจ บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจำกัดหลายประการ อีกทั้งการทำบุญทอดกฐินจะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การทำบุญทอดกฐิน จึงเป็นงานบุญที่อยู่ในใจ


“การทอดกฐิน” เป็นอริยะประเพณี ที่สืบทอดมามากกว่า 2,500 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ มีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทุกยุคทุกสมัย มีความศรัทธาเลื่อมใสว่า เป็น “ยอดของมหากุศล” จะเป็นเหตุนำทางให้ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการทอดกฐินนั้น ได้มหานิสงค์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บุคคลใด เคยทอดกฐินแล้วในชีวิตหนึ่ง ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดี และเป็นบริวารกฐินก็ดี(แต่ว่ากฐินนี้ไม่มีบริวาร มีแต่เจ้าภาพ เพราะเป็นกฐินสามัคคี) จะทำบุญน้อย จะทำบุญมาก มีอานิสงส์เสมอกัน แต่ทว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกัน และอานิสงส์กฐินนี่ เวลานั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า“โภ ปุริสะ ดูก่อนท่านผู้เจริญ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคน ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ท่านผู้นั้น จะไปเกิดเป็นเทวดา หรือนางฟ้า ๕๐๐ชาติ”!!!!


ภาพจาก partiharn
นั่นหมายความว่า ถ้าหมดอายุเทวดา หรือ นางฟ้า จุติแล้วก็เกิดทันที ๕๐๐ ครั้ง เมื่อบุญหย่อนลงมานิดหน่อย เกิดเป็นเทวดา เกิดเป็นนางฟ้าไม่ได้ ลงมาเป็นมนุษย์ จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก ๕๐๐ ชาติ แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ชาติ แล้วบุญก็หย่อนลงมา ก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ ๕๐๐ ชาติ หลังจากนั้น จะเป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติ!!!!


ภาพจาก sanook


error: Content is protected !!